Werken met tablets en 21e-eeuwse vaardigheden

De Talisman wil de kinderen de juiste bagage meegeven om goed te kunnen functioneren in deze steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat wij ons onderwijs doorlopend vernieuwen. We willen toekomstgericht onderwijs. Vanaf groep 4 werken wij met tablets voor elk kind en gaan daarbij 21e-eeuwse vaardigheden aanbieden.

Werken met tablets en chromebooks

Naast bovengenoemde zaken speelt het gebruik van tablets een belangrijke rol in onze lessen. Dagelijks verwerken wij onze lesstof van de vakken taal, spelling en rekenen met behulp van een tablet van de stichting Snappet. Deze tablets geven ons prima mogelijkheden om in te spelen op de leerbehoeftes van individuele kinderen. We volgen

leerprocessen op de voet en daarmee sluiten we direct aan bij het persoonlijk niveau van de leerlingen. Kinderen zelf hebben ook meer inzicht in hun eigen leerproces. En niet onbelangrijk: het verhoogt de motivatie en het leerplezier!

 

Wij hechten ook veel waarde aan de fijne motoriek en het schrijven en daarom is de tijd dat kinderen met hun tablet werken beperkt tot bepaalde vakken en verspreid over de lesdag.

 

Dit schooljaar werken de groepen 4 en 5 met tablets van Snappet. De kinderen in groep 6, 7 en 8 hebben allemaal een chromebook. 

 

 21e eeuwse vaardigheden
Bij onze nieuwe visie willen we het onderzoekend leren toe gaan passen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Door ze te laten onderzoeken, ontdekken en problemen op te laten lossen, verbeteren we juist de actieve betrokkenheid.


Andere 21e-eeuwse vaardigheden die meer aan bod zullen komen zijn: creatief en kritisch denken, digitale geletterdheid, en zelfregulering.
De vaardigheden communiceren, samenwerken (coöperatief leren) gaan we verder uitbouwen. De sociale en culturele vaardigheden zullen geborgd worden.
De nieuwe aanpak levert ook meer een bijdrage aan de persoonlijk ontwikkeling van elk kind. De lessen geven de leerlingen meer ruimte om hun eigen interesses en talenten verder te ontplooien. Bij verschillende onderwerpen moeten de kinderen nadenken over zichzelf en hun eigen leven.
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaan we de methode Blink hiervoor gebruiken. Deze methode werkt thematisch en dat betekent dat het vertrouwde aardrijkskunde- en geschiedenisboek verdwijnt. In de onderbouw zullen de vaardigheden ingepast worden in de thema's en methodes.

Samen leren samen leven in de 21ste eeuw met onze nieuwe methode Blink
 
Onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie Blink draagt hier een belangrijk steentje aan bij. Het is heerlijk om tijdens de lessen van Blink te zien hoe hoog de betrokkenheid van de kinderen is! De kinderen ontdekken de wereld om hun heen doordat de wereld van buiten naar binnen wordt gehaald met concreet materiaal en door middel van ICT.
Dit schooljaar nodigen we jullie 'ouders' van harte uit om samen in deze vaardigheden van de 21ste eeuw te duiken. De uitnodiging voor deze informatieavond zal spoedig volgen.
In de klassen zijn legio mooie voorbeelden te vinden die een beeld te geven van de Blink lessen op De Talisman. Hier zijn twee voorbeelden uit groep 5 en groep 7:

 
Het was mijn huiswerk
Van groep 5M
Van Blink Natuur
Dit is mijn zonnestelsel
Valt wel soms om
Groetjes Teun van De Talisman