Wat doen wij op De Talisman tegen pesten?
 
Pesten is bij ons op school niet cool!
 
Wij willen dat kinderen zich veilig voelen op school. Kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf, elkaar en de mensen om hen heen. Kinderen leren emoties herkennen bij zichzelf en bij anderen, zodat ze hiermee leren omgaan. We leren respect te hebben voor cultuur en levensbeschouwelijke achtergrond. We steunen elkaar, tonen wederzijds respect en we waarderen elkaars talenten. Kinderen gaan op De Talisman met plezier naar school!
 
We willen kinderen betrekken in dit proces door samen een missie te vormen met de groep en daarbij behorende regels en afspraken te maken. Volwassenen en kinderen kunnen elkaar respectvol aanspreken wanneer er ongewenste situaties voordoen.
 
We leren kinderen samen leren samen leven in een veilige omgeving. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op onze school zijn drie pestcoördinatoren opgeleid die er zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten om pesten tegen te gaan.
 
Op De Talisman werken wij vanuit ons beleidsplan Sociaal-emotioneel leren. Wilt u daar meer over weten, kunt u dit vinden via de volgende link: Beleid Sociaal Emotioneel Leren definitieve versie.docx
 
Dit beleid heeft als doel:
 • Alle kinderen op onze school voelen zich veilig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 • Door in elke groep samen een missie te vormen en de regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken wanneer er zich ongewenste situaties voordoen. 
 • Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, gaan alle betrokkenen met plezier naar school
 • Alle betrokkenen handelen naar/ zijn op de hoogte van het beleid Sociaal Emotioneel Leren.  
Wij streven ernaar: 
 • Dat kinderen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar en de mensen om hen heen. 
 • Ons onderwijs zo te organiseren dat er ruimte is voor de kinderen om te leren samenwerken. 
 • Dat kinderen zichzelf vaardigheden eigen maken die nodig zijn om te kunnen samen werken en samen leven. 
 • Dat kinderen gevoelens en emoties van zichzelf en die van de ander herkennen en hiermee kunnen omgaan. 
 • Dat kinderen hebben waardering en respect hebben voor iedereen, ongeacht culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en voor de wereld om hen heen. 
 • Dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, betrouwbare en gewaardeerde personen. 
 • Dat kinderen zichzelf durven en kunnen zijn. 

Heeft u vragen, stel deze dan gerust. Samen met u maken we ons sterk TEGEN pesten.