Coöperatief leren op de Talisman.


"De Talisman streeft ernaar om de kinderen te leren om van elkaar en met elkaar te leren en om in harmonie met elkaar samen te leven". Dit staat beschreven in de visie van de Talisman.


Bij het samenwerken d.m.v. coöperatief leren wordt gelet op de 4 basisprincipes. (GIPS)

-Gelijke deelname. Niemand kan er zo maar een beetje bijhangen en niemand kan de interactie overheersen.
-Individuele aanspreekbaarheid. Elk kind kan worden aangesproken op zijn/haar inbreng in het groepje.
-Positieve wederzijdse afhankelijkheid. Dat betekent dat de opdracht zo is geformuleerd dat de kinderen elkaar nodig hebben voor een goed resultaat.
-Simultane actie. Kinderen of groepjes kinderen zijn tegelijkertijd actief.

In de school werken we met een stiltesignaal. De leerkracht steekt zijn/haar hand op ten teken dat het stil moet worden. Kinderen die dit zien, volgen het voorbeeld. Zo wordt de hele klas stil.


Ook werken we met de termen ; fluisterstem (als je in 2-tallen overlegt) teamstem als je in je groepje overlegt) en groepsstem (als je iets tegen de hele klas vertelt). Bij elk soort stem hoort een bepaald volume.


Team Talisman