Leesfolder: Samen leren lezen op De Talisman

 

Inleiding

De bedoeling is om u informatie te geven over wat u als ouder kunt doen om het leesproces van uw kind te ondersteunen. Er staan steeds drie aandachtspunten centraal:

a. signalen serieus nemen

b. overleggen met school

c. thuis extra


 

Groep 1 en 2

Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de

volgende vragen stellen:

• Hoe gaat het met de uitspraak van woorden?

• Begrijpt mijn kind een verhaaltje dat wordt voorgelezen?

• Begrijpt mijn kind het plaatje bij een verhaal?

• Kan mijn kind versjes onthouden?

• Hoe gaat het met rijmen?

• Kent mijn kind de eerste letter van zijn of haar naam?

• Hoe zit het met letters van de namen van familieleden en andere eerste letters van bekende woordjes?

• Zijn er op het consultatiebureau signalen waargenomen die kunnen wijzen op hoorproblemen of spraak- taalproblemen?

• Kan mijn kind namen van kleuren, dagen van de week, cijfers, reeksen onthouden?

 

Overleggen met school:                  • Signalen bespreken.

 

Thuis extra ondersteunen

Om het taalbewustzijn van kleuters te stimuleren kunnen ouders thuis:

• samen boekjes lezen;

• taal- en rijmspelletjes doen.

Spelletjes en oefeningen kunt u ook vinden op: www.programmamatrix.nl

 

Groep 3:

Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de volgende vragen stellen:

     Vindt het kind het lezen leuk of niet leuk?

  • Vertelt het kind enthousiast over de methode Veilig Leren Lezen

     Zijn er tekenen van moedeloosheid, faalangst?

     Zoekt mijn kind uitvluchten om niet naar school te hoeven?
 

Overleggen met school

• Vraag naar de resultaten van uw kind, indien u twijfels heeft.

• Vraag wat u thuis kunt doen.

• Signalen bespreken.

 

Thuis extra ondersteunen

• Oefen op een leuke manier de klank-letterkoppelingen,   www.steunpuntdyslexie.nl

• Bezoek de website van www.veiliglerenlezen.nl. Per periode wordt uitgelegd hoever het kind vordert in het leesproces. U vindt er tips en boektitels.

• Samen boeken lezen en voorlezen is altijd goed.

• Laat het leesmateriaal aansluiten bij de interesse van uw kind.

                                         

BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN

 

• U gaat niet uit van onwil of gemakzucht van uw kind.

• U laat verwijten achterwege.

• U laat merken dat u achter uw kind staat.

• U blijft met uw kind optimistisch en geeft het signaal af dat u samen de problemen gaat aanpakken. Het doel moet zijn: Plezier hebben en houden in lezen

 

Wanneer is hulp van ouders effectief?

• Oefen liever 4 x 10 á 15 minuten dan één keer een uur.

• Sluit aan bij het niveau van school

• Zorg dat de leeshulp op een leuke en ontspannen manier wordt gegeven.

• Laat uw kind meedenken over de extra oefeningen.

• Zorg voor voldoende afwisseling in de boeken (stripboeken, gedichten, korte verhalen, informatieve boeken).

 

Omgaan met leesfouten

• Wacht heel kort (5 seconden) als uw kind bij een woord aarzelt.

• Als uw kind er niet uitkomt, zegt u het woord voor en herhaalt u het woord of de zin samen  

nog een keer.

• Leest het kind een woord of zin verkeerd? Wacht tot het einde van de zin en geef dan een aanwijzing door te zeggen: "Kijk nog eens naar dit woord".

• Lees de zin voor en daarna samen als het niet lukt.

• Complimenten mogen niet uitblijven.

 

BLIJF LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE

De kinderen van groep 3 en 4 krijgen bij het laatste rapport een brief met het belang van thuis blijven lezen mee naar huis.

 

Groep 4 t/m 8:

Signalen serieus nemen (zie hierboven)

Overleg met school want:

• In groep 4 is technisch lezen erg belangrijk.

• Als het kind hier niet leert lezen, wordt het steeds lastiger (hardnekkige leesproblemen).

• Thuis blijven lezen en motiveren is van essentieel belang.

• Maak gebruik van situaties in het dagelijkse leven: Wil jij even de boodschappen opschrijven? Kijk jij eens even wat hier op staat?

Probeer de leesmotivatie hoog te houden (leuke boekjes, niet te moeilijke boekjes).

 Tip: www.makkelijklezenplein.nl

 

BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN

 

Tot slot

• De Talisman investeert in goed leesonderwijs, want leren lezen gaat niet vanzelf.

• We zijn trots op onze resultaten.

• We zijn blij met uw belangstelling voor het lezen. Leren lezen is een proces waarbij ouders en school samen moeten optrekken.

• Lezen is als fietsen, iedereen kan het leren.

 

Op De Talisman wordt met het dyslexieprotocol gewerkt.

Sanne Coppelmans, onze leesspecialist, coördineert het werken volgens het protocol.